Convocatòria de la Junta General d’Accionistes del club

UNIÓ ESPORTIVA SANT ANDREU, S.A.D.

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària d’ Accionistes de la Societat, que es celebrarà a al CLUB NATACIÓ SANT ANDREU  RAMBLA FABRA I PUIG Nº 47  08030 BARCELONA el pròxim dia 4 de Novembre del  2010, a les 19:00 h hores en primera convocatòria.

Ordre del Dia

1er.- Informe del President.

2on.- Examen i aprovació, si procedeix, de la Memòria, Balanç, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Compte de resultats tancat a 30de Juny del 2010.

3er.- Aprovació del pressupost del Club per a la temporada 2010/2011

4art.- Tancament Ampliació de Capital.

5e.- Precs i preguntes.

6e.- Aprovació de l’ Acta de la Junta.

Tots els accionistes tenen dret a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta,  els documents que han de ser sotmesos a l’ aprovació de la Junta.

EL PRESIDENT DEL CONSELL D’ ADMINISTRACIÓ

Firmat.: Joan Gaspart Solves

Més en

Prèvia Femení B

Premsa28 de febrer de 2020

Partit important contra un rival directe

Premsa28 de febrer de 2020

Estat de la infermeria

Premsa27 de febrer de 2020

Formularis de les proves del futbol base 20/21

admin27 de febrer de 2020