Celebrada la Junta General d’Accionistes

La Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes va tenir lloc ahir, amb l’aprovació dels dos punts de l’ordre del dia, els comptes auditats de la darrera temporada de Joan Gaspart a la presidència, la 2010-2011, i la configuració del nou Consell d’Administració.

La Junta va començar amb la justificació per part del Consell del compliment de comunicació als accionistes, marcat per llei, en els períodes i mitjans que estipula la legislació per una societat com la nostra.

Tot seguit es va procedir per part del representant de Joan Gaspart, a presentar les xifres de l’auditoria que s’ha realitzat sobre els comptes a tancament de 2010-2011, en el moment del traspàs de les accions a Manuel Camino.
S’explica que l’auditoria ha estat acordada entre les dues parts, per clarificar aquelles partides que faltaven per pagar en el moment del traspàs d’accions.
El representant de Joan Gaspart informa que es faran càrrec de tots aquells deutes anteriors a aquest traspàs de poders, que han sorgit exposats en l’auditoria.

El segon punt de l’ordre del dia és la presentació del nou Consell d’Administració, Consellers Alberto Delamo i Toni Molina, Secretari Miguel Montero, i president Manuel Camino.

Finalment, abans de la votació s’obre el torn de precs i preguntes.

En el primer torn, una accionista reclama un deute de 2010, que el representant de Joan Gaspart admet que correspon al seu mandat i es posa a disposició de l’accionista per tal de saldar.

El segon torn, tracta dues qüestions:
-Comenta que les xifres de l’auditoria són molt complexes i han estat exposades amb molta rapidesa i demana com es podran consultar, i comenta que li sembla que no s’ha tingut prou cura amb els accionistes minoritaris i les formes en que s’ha organitzat la Junta.
El president es justifica dient que han disposat de l’auditoria tancada tan sols el dia anterior, i que no hi ha hagut manera de presentar-la abans. Comenta que l’auditoria estarà al club a disposició de qualsevol accionista que la vulgui consultar en horari d’oficina.
-Critica la desaparició de la Grada Jove i el President respon que la poca resposta a aquesta iniciativa justifica que deixi d’existir, i aprofita per comentar als socis, que si volen que el club creixi han de convèncer amics i coneguts perquè es facin socis.

Un tercer torn lamenta que la notícia apareguda al diari esportiu com exigeix la llei, avisant de la Junta, s’hagi fet en castellà, i es queixa que la notícia tan sols ha aparegut al web el darrer cap de setmana i que no s’ha enviat cap carta per avisar els accionistes.
El Consell respon que la decisió de no enviar carta és ferma, per tal d’abaratir costos, i que s’ha complert amb tots els requisits legals. A més, aclareix que la comunicació en web ha sigut molt anterior al darrer cap de setmana, en català i que ha aparegut repetidament.
Es comenta que el mitjà on es publica és en castellà, però que es té present la observació.

Sense més torns demanats, tot seguit es procedeix a aprovar els dos punts de l’ordre del dia, que s’aproven sense que ningú es manifesti en sentit contrari.

Després, el president, fora de l’ordre del dia es dirigeix als presents per fer algunes consideracions, animar-los a fer-se abonats a més d’accionistes, a banda de a aportar nous socis a l’entitat i afirma que malgrat la retallada del 30% de pressupost, s’està treballant per fer un equip molt competitiu que pugui arribar a la zona de play-off.

Tot seguit s’obre un nou torn de preguntes per temes fora de l’ordre del dia.

Una accionista es queixa que hi ha persones que entren als partits sense pagar. El consell respon que es serà molt estricte enguany amb aquest tema.

Un accionista comenta que l’horari de migdia és molt dolent pel públic jove i que l’horari de les 17h actualment no compta amb la competència dels grans de primera divisió pel que el considera millor.
S’aixeca un cert rebombori a la sala i algun accionista es salta el torn de preguntes, pel que es viu un moment de poc ordre.
Quan es pot reemprendre el torn de preguntes ordenat, el president comenta que és una decisió esportiva, i que quan s’ha jugat a la tarda algun partit l’afluència de públic ha estat similar, però que en el futur sempre es mirarà el millor pel club.

Finalment, el darrer torn lamenta tensions viscudes amb alguna afició rival i reclama un major control del dret d’admissió i que es defensi el prestigi del club.
El president hi està d’acord.

Després d’aquest darrer torn es dóna per finalitzada la Junta.

El club vol donar les gràcies a tots els assistents, per la seva implicació amb el dia a dia del club, amb la seva participació a la Junta.

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS