El dilluns 3 de juny, Junta General d’Accionistes

La Junta General Ordinària i Extraòrdinaria d’Accionistes de la Unió Esportiva Sant Andreu se celebrarà el dilluns 3 de juny al Col·legi Jesús, Maria i Josep. La primera convocatòria serà a les 19:00 de la tarda. Si en calgués una segona es faria l’endemà, dimarts 4 a les 19:30.

ORDRE DEL DIA

Primer: Cessaments i nomenaments de Consellers en el Consell d’Administració.

Segon: Ratificació de l’acord d’aprovació dels Comptes Anuals de la temporada 2010/2011 i de la memòria i balanços de gestió de la temporada citada.

Tercer: Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals de la temporada 2011/2012 i de la memòria, balanços i informe de gestió de la temporada citada.

Quart: Situació de la Penya Narcís Sala, possibilitat d’absorció per part del club, per a la seva posterior actualització, renovació i obertura de procés electoral per a la seva gestió.

Cinquè: Precs i preguntes.

Sisè: Redacció, aprovació i signatura de l’acta de la Junta.

Barcelona, 17 d’abril del 2013.

El President del Consell d’Administració.

Més en

Carlos Craviotto s’incorpora al Sant Andreu

Premsa18 de novembre de 2019

Victòria del Femení A i derrota del Femení B

Premsa18 de novembre de 2019

Valuós empat del Juvenil A (1-1)

Premsa17 de novembre de 2019

Gerro d’aigua freda (2-0)

Premsa17 de novembre de 2019