El dilluns 3 de juny, Junta General d’Accionistes

La Junta General Ordinària i Extraòrdinaria d’Accionistes de la Unió Esportiva Sant Andreu se celebrarà el dilluns 3 de juny al Col·legi Jesús, Maria i Josep. La primera convocatòria serà a les 19:00 de la tarda. Si en calgués una segona es faria l’endemà, dimarts 4 a les 19:30.

ORDRE DEL DIA

Primer: Cessaments i nomenaments de Consellers en el Consell d’Administració.

Segon: Ratificació de l’acord d’aprovació dels Comptes Anuals de la temporada 2010/2011 i de la memòria i balanços de gestió de la temporada citada.

Tercer: Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals de la temporada 2011/2012 i de la memòria, balanços i informe de gestió de la temporada citada.

Quart: Situació de la Penya Narcís Sala, possibilitat d’absorció per part del club, per a la seva posterior actualització, renovació i obertura de procés electoral per a la seva gestió.

Cinquè: Precs i preguntes.

Sisè: Redacció, aprovació i signatura de l’acta de la Junta.

Barcelona, 17 d’abril del 2013.

El President del Consell d’Administració.

Més en

El Sant Andreu TEB ‘C’ guanya la lliga

Premsa25 d'abril de 2018

Entrades anticipades pel duel contra l’Hospitalet

Premsa25 d'abril de 2018

Promoció d’entrades pel duel contra l’Hospitalet

Premsa23 d'abril de 2018

Victòria del Femení, derrota del Sant Andreu Atlètic

Premsa23 d'abril de 2018