Convocatòria de la Junta General Ordinària

Per acord del Consell d’Administració de la UE Sant Andreu, de conformitat amb la normativa legal vigent i els estatuts de la societat, es convoca als senyors accionistes de la UE Sant Andreu a la Junta General Ordinària.

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Dia: dilluns 19 de desembre
Hora: 18h
Lloc: Escola Manyanet Jesús, Maria i Josep (carrer Sant Sebastià, nº55, Barcelona)

En el cas que no existeixi quòrum suficient, la segona convocatòria seria el dia següent, dimarts 20 de desembre, a les 18:30h, al mateix lloc.

ORDRE DEL DIA

  1. Ratificació de la constitució i celebració de la Junta General Ordinària d’Accionistes de la UE Sant Andreu i de l’ordre del dia.
  2. Examen, i en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, així com de la proposta d’aplicació de resultats, de l’exercici social tancat el 30 de juny de 2016.
  3. Precs i preguntes.
  4. Lectura, i en el seu cas, aprovació i signatura de l’Acta de la Sessió.

De conformitat amb els articles 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital, s’informa als senyors accionistes del seu dret d’examinar en el domicili social els documents dels comptes anuals sotmesos a l’aprovació de la Junta General, i qualsevol document que fos necessari i/o convenient per la reunió de la Junta General, així com el seu dret a demanar l’entrega o l’enviament gratuït d’aquests documents.

Així mateix, d’acord amb l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, els informem del seu dret de sol·licitar, sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia, les informacions o aclariments que estimin oportuns, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents fins el setè dia anterior al previst per la celebració de la junta.

Tanmateix, durant la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients.

Barcelona a quinze de novembre de 2016.- El President

Manuel Camino Martínez

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS