La UE Sant Andreu comença l’expansió internacional del seu model formatiu

sant andreu escut

La UE Sant Andreu ha integrat en la seva estructura una macro Àrea Internacional, comandada per Eduard Lomas, que abordarà la presència internacional des de tots els nivells esportius del club. L’objectiu és expandir el model de futbol formatiu. A continuació, adjuntem tota la informació en dues versions, en català i en castellano, atès que els primers projectes es desenvolupen a països de l’Amèrica Llatina.

Versió en català

La UE Sant Andreu defensa i posa en pràctica un model esportiu propi basat en la formació des de la base, la inclusió social i la transmissió dels valors positius entre els seus esportistes. Aquesta concepció holística de la competició, que inclou valors com el compromís i el treball en equip, l’autoconeixement, l’esforç i la cura per la pròpia salut ha motivat al Club a iniciar el seu creixement internacional.

L’Àrea Internacional es responsabilitzarà d’instaurar el mètode esportiu propi de la UE Sant Andreu i de materialitzar la presència del club a nivell mundial mitjançant acords amb organitzacions, institucions i acadèmies de futbol amb els qui comparteix valors i reconegut prestigi. L’objectiu és obrir l’entitat per a permetre que joves de qualsevol part del món puguin formar-se com ho fan les plantilles dels equips del nostre planter, alhora que s’organitzaran esdeveniments de curta durada per a aquells que vulguin realitzar una vivència amb els propis entrenadors del Futbol Base en les instal·lacions de la UE Sant Andreu.

Per a arribar a acords amb altres equips, organitzacions i acadèmies del futbol una opció serà que es converteixin en una filial de la UE Sant Andreu al seu país i que vesteixin la samarreta quadribarrada. D’altra banda els acords també podran ser només acords esportius amb altres organitzacions, clubs, etc. en què col·laborarem estretament en la implantació del nostre mètode esportiu del planter a la seva estructura.

La formació i capacitació d’entrenadors i equip tècnic de la UE Sant Andreu serà l’eix principal a partir del qual s’erigeix aquesta nova etapa per a l’entitat. Directors i entrenadors desenvoluparan part dels seus treballs en els diferents projectes internacionals per a assegurar la correcta transmissió de la metodologia esportiva que s’executa a Barcelona.

Eduard Lomas se situa al capdavant de l’Àrea Internacional avalat per la seva àmplia experiència en futbol formatiu a nivell mundial

Eduard Lomas s’incorpora a la UE Sant Andreu després d’una llarga i contrastada experiència dirigint i participant en projectes esportius internacionals a Amèrica Llatina, Europa i Àsia. Entre altres, ha desenvolupat la seva experiència professional per a la Juventus FC i l’escola de futbol del FC Barcelona.
Director Esportiu per la Real Federació Espanyola de Futbol (2011) i Llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (2010), la seva trajectòria professional se centra en vincular l’esport com un format educatiu de primer nivell mitjançant el disseny i la implementació de programes de talent esportiu.

Els primers projectes internacionals començaran en breu a Colòmbia i el Perú

L’Àrea Internacional de la UE Sant Andreu ja ha arribat als primers acords amb la Fundació CIDELSA, a Ciutat de Cali (Colòmbia), i l’Escola PRIMER TOQUE, a Lima (Perú). Ambdós projectes es basen a dur a terme formació tècnica als entrenadors d’aquestes entitats per a capacitar-los en el mètode esportiu del Club de Sant Andreu i incidir en un desenvolupament formatiu integral dels seus joves talents. Així mateix, es preveu donar l’oportunitat als seus jugadors de visitar les instal·lacions del club a Barcelona i participar de les sessions formatives i esportives com a part de l’entitat.

En el cas de la Fundació CIDELSA de Ciutat de Cali es convertirà en una filial de la UE Sant Andreu a Colòmbia, mentre que amb l’Escola PRIMER TOC és només un acord esportiu.

En paral·lel i en línia amb l’estratègia de creixement internacional iniciada per als pròxims mesos s’estan acordant nous projectes internacionals de la UE Sant Andreu a Texas, Mèxic, Panamà, l’Argentina, Xile, l’Equador, Bolívia i el Japó.

Versión en castellano

La UE Sant Andreu defiende y pone en práctica un modelo deportivo propio basado en la formación desde la base, la inclusión social y la transmisión de los valores positivos entre sus deportistas. Esta concepción holística de la competición, que incluye valores como el compromiso y el trabajo en equipo, el autoconocimiento, el esfuerzo y el cuidado por la propia salud ha motivado al Club a iniciar su crecimiento internacional.

El Área Internacional se responsabilizará de instaurar el método deportivo propio de la UE Sant Andreu y de materializar la presencia del club a nivel mundial mediante acuerdos con organizaciones, instituciones y academias de fútbol con quienes comparte valores y reconocido prestigio. El objetivo es abrir la entidad para permitir que jóvenes de cualquier parte del mundo puedan formarse como lo hacen las plantillas de los equipos de nuestra cantera, a la vez que se organizaran eventos de corta duración para aquellos que quieran realizar una vivencia con los propios entrenadores del Fútbol Base en las instalaciones de la UE Sant Andreu.

Para llegar a acuerdos con otros equipos, organizaciones y academias del fútbol una opción será que se conviertan en una filial de la UE Sant Andreu en su país y que vistan la camiseta cuatribarrada. Por otro lado los acuerdos también podrán ser solo acuerdos deportivos con otras organizaciones, clubes, etc. en que colaboraremos estrechamente en la implantación de nuestro método deportivo de cantera a su estructura.

La formación y capacitación de entrenadores y equipo técnico de la UE Sant Andreu será el eje principal a partir del que se erige esta nueva etapa para la entidad. Directores y entrenadores desarrollaran parte de sus trabajos en los distintos proyectos internacionales para asegurar la correcta transmisión de la metodología deportiva que se ejecuta en Barcelona.

Eduard Lomas se sitúa al frente del Área Internacional avalado por su amplia experiencia en fútbol formativo a nivel mundial

Eduard Lomas se incorpora a la UE Sant Andreu después de una larga y contrastada experiencia dirigiendo y participando en proyectos deportivos internacionales en América Latina, Europa y Asia. Entre otros, ha desarrollado su experiencia profesional para la Juventus FC y la escuela de fútbol del FC Barcelona.

Director Deportivo por la Real Federación Española de Fútbol (2011) y Licenciado en Pedagogía por la Universitat de Barcelona (2010), su trayectoria profesional se centra en vincular el deporte como un formato educativo de primer nivel mediante el diseño y la implementación de programas de talento deportivo.

Los primeros proyectos internacionales empezaran en breve en Colombia y Perú

El Área Internacional de la UE Sant Andreu ya ha llegado a sus primeros acuerdos con la Fundación CIDELSA, en Ciudad de Cali (Colombia), y la Escuela PRIMER TOQUE, en Lima (Perú). Ambos proyectos se concretan en llevar a cabo formación técnica a los entrenadores de dichas entidades para capacitarlos en el método deportivo del Club de Sant Andreu e incidir en un desarrollo formativo integral de sus jóvenes talentos. Así mismo, se prevé dar la oportunidad a sus jugadores de visitar las instalaciones del club en Barcelona y participar de sus sesiones formativas y deportivas como parte de la entidad.

En el caso de la Fundación CIDELSA de Ciudad de Cali se convertirá en una filial de la UE Sant Andreu en Colombia, mientras que con la Escuela PRIMER TOQUE es solo un acuerdo deportivo.

En paralelo y en línea con la estrategia de crecimiento internacional iniciada para los próximos meses se están acordando nuevos proyectos internacionales de la UE Sant Andreu en Texas, México, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Japón.

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS