Obertura de la UE Sant Andreu Academy a Malàisia

L’Àrea Internacional de la UE Sant Andreu està treballant per assolir nous acords amb clubs i empreses arreu del món per propagar la marca UE Sant Andreu, entrenar jugadors als seus països d’origen amb la metodologia andreuenca i oferir la possibilitat a joves futbolistes d’entrenar-se a les instal·lacions del Narcís Sala. Per això, la UE Sant Andreu anuncia l’obertura d’una acadèmia de futbol a Malàisia, un país estratègic per a la implantació del Club al sud-est asiàtic. A continuació, adjuntem tota la informació en tres versions, en català, en castellano, i en english.

Versió en català

La UE Sant Andreu tindrà la seva primera acadèmia internacional a Malàisia. El club quadribarrat obrirà la seva pròpia escola de futbol d’entrenament a Kuala Lumpur. El Club també planeja obrir altres programes, com Soccer Camps, Coaches Course, Soccer Academies i Training Experiencie perquè nois i noies del sud-est asiàtic puguin venir a Barcelona, viure una experiència inoblidable i vestir la samarreta de la UE Sant Andreu.

La UE Sant Andreu Academy a Malàisia, li donarà als jugadors d’entre 5 a 20 anys l’oportunitat d’aprendre els aspectes tècnics i tàctics del futbol amb la metodologia que la UE Sant Andreu ha estat desenvolupant durant anys.

El vincle entre la UE Sant Andreu i el sud-est asiàtic comença a enfortir-se i Malàisia és un país estratègic per al desenvolupament internacional del Club, brindar als nois i noies una activitat educativa, recreativa i formativa guiada des de Sant Andreu (Barcelona).

Tenint en compte que molts jugadors de futbol i clubs en el sud-est asiàtic han progressat amb l’ajuda de clubs europeus, la UE Sant Andreu pot ser un pont; portant talents, idees i tàctiques al sud-est asiàtic.

Aquest nou territori s’uneix als països com Colòmbia, el Perú i el Senegal en els quals ja s’han arribat a acords. A més l’Àrea Internacional de la UE Sant Andreu està treballant per a arribar a acords amb clubs i empreses de Mèxic, Xile, l’Equador, Panamà i els Estats Units (Texas).

Versión en castellano

La UE Sant Andreu tendrá su primera academia internacional en Malasia. El club cuatribarrado abrirá su propia escuela de fútbol de entrenamiento en Kuala Lumpur. El Club también planea abrir otros programas, como Soccer Camps, Coaches Course, Soccer Academies y Training Experiencie para que chicos y chicas del sudeste asiático puedan venir a Barcelona, vivir una experiencia inolvidable y vestir la camiseta de la UE Sant Andreu.

La UE Sant Andreu Academy en Malasia, le dará a los jugadores entre 5 a 20 años la oportunidad de aprender los aspectos técnicos y tácticos del fútbol con la metodología que la UE Sant Andreu ha estado desarrollando durante años.

El vínculo entre la UE Sant Andreu y el sudeste asiático comienza a fortalecerse y Malasia es un país estratégico para el desarrollo internacional del Club, brindar a los chicos y chicas una actividad educativa, recreativa y formativa guiada desde Sant Andreu (Barcelona).

Teniendo presente que muchos jugadores de fútbol y clubes en el sudeste asiático han progresado con la ayuda de clubes europeos, la UE Sant Andreu puede ser un puente; trayendo talentos, ideas y tácticas al sudeste asiático.

Este nuevo territorio se une a los países como Colombia, Perú y Senegal en los que ya se han llegado a acuerdos. Además el Área Internacional de la UE Sant Andreu está trabajando para llegar a acuerdos con clubes y empresas de México, Chile, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (Texas).

English version

UE Sant Andreu will have its first international academy in Malaysia. The Club ‘quadribarrat’ will open its own football sport center in Kuala Lumpur. The Club also plans on opening other programs such us Soccer Camps, Coaches Course, Soccer Academies and Training Experience for the boys and girls, coming from the Southeast Asia, to have the chance to come to Barcelona and live an unforgettable experience dressing UE Sant Andreu’s jersey.

UE Sant Andreu Malaysian Academy will give 5 to 20 year old players the chance to learn the technical and tactical aspects of the football methodology that UE Sant Andreu developed during many years.

The bond between UE Sant Andreu and Southeast Asia is now becoming stronger. Malaysia is an strategic country for the international development of the Club, offering educational training with enjoyment guided from UE Sant Andreu (Barcelona).

Knowing many football players and clubs have developed from Southeast Asia thanks to European clubs, UE Sant Andreu can be a bridge bringing talent, ideas and tactics to Southeast Asia.

This new territory unifies with countries such us Colombia, Peru and Senegal which UE Sant Andreu has reached an agreement. Furthermone the UE Sant Andreu’s International Area is working to reach new agreements with companies and clubs from Mexico, Chile, Ecuador, Panamá and USA (Texas).

Imatge: Almustafa Mahmound Khalid i Jorge Juan López, partners oficials de la UE Sant Andreu a Malàisia.

 

Per a més informació podeu contactar amb premsa@uesantandreu.cat

SEGUEIX-NOS