Àrea social

 

 

La Unió Esportiva Sant Andreu és una entitat que pretén anar més enllà de la seva activitat esportiva principal.

L’àrea social UESA és la responsable d’impulsar els projectes de l’entitat a partir dels dos objectius fundacionals següents: la solidaritat i l’impuls dels valors relacionats amb la pràctica de l’esport.

Aquest compromís s’ha materialitzat en 3 programes específics mitjançant els quals es contribueix a la formació en valors, l’assoliment d’hàbits per a la socialització i a l’activitat física saludable i organitzada.

La UE Sant Andreu treballa per provocar un impacte social positiu i contribuir, en la mesura del possible, a un món més equitatiu i sostenible.

PROGRAMES SOCIALS

OPEN UESA

Acompanyament a la integració comunitària de refugiats

WELCOME UESA

Suport en el desenvolupament personal de joves migrants

UESA Special TEB

Foment de la pràctica del futbol com a eina d’integració i inclusió social

quotation

L’esport no coneix de fronteres. De tan lluny que som i tan a prop que estem els uns dels altres.

El Narcís Sala ha fet possible que ens coneguem i compartim els nostres valors. 

Josep Hormigo

Josep Hormigo

Delegat Àrea Social

quotation

Al Sant Andreu el futbol es practica com una via més per al desenvolupament personal per a tot i per a tothom.

Ens han ensenyat que l’orgull, l’amistat i la joia depenen primer de nosaltres mateixos.

Josep Lluís Climent

Josep Lluís Climent

Delegat Àrea Special

És el nostre partit!